• White Facebook Icon

Tel: 03-5463029

alexsapir@gmail.com

© 2017 by Alex Sapir

 

ברודצקי 43,

כניסה א', קומה 5

תל אביב, רמת אביב

פיזיותרפיה אינטגרטיבית

המשלבת בין השיטות השונות הנלמדות בפיזיותרפיה 

קורס קצר וענייני שיעזור לכם להכיר היבטים חדשים ולהשתמש במה שאתם עושים בצורה מדויקת יותר, יעילה יותר ונכונה יותר....

נושא הקורס: מבוא לפיזיותרפיה אינטגרטיבית - המשלבת בין                       השיטות השונות בפיזיותרפיה

 

תאריכי הקורס: 09.07.17, 16.07.17

שעות הקורס: 9.00- 16.00

הקורס מיועד רק לפיזיותרפיסטים

תכנית הקורס

· הבנת מנגנון היווצרות פציעות – (overload and overuse )

· שלוש רמות של טיפול – מקומי, סגמנטרי, הפרעה כללית

· זיהוי אזור פתולוגי רלוונטי ואזור פתולוגי עיקרי (Primary problem)

· בדיקה נוירולגית של מערכת עצבים פריפרית – גפה עליונה וגפה תחתונה

· בדיקת מערכת עצבים מרכזית 

· SLUMP and SUNF TESTS

· שילוב של בדיקות נוירודינמיות ובדיקת שרירים

· שילוב של טכניקות מפרקיות ( מייטלנד, מליגן, מקנזי) ובדיקות נוירודינמיות

· שילוב של טכניקות מיו-פסציאליות ונוירודינמיות

· שילוב של רכבות אנטומיות ו שרירי ליבה (Core muscles )

· תרשימי זרימה

· בדיקת מטופלים

 

מרצה הקורס: אלכס ספיר


מחיר הקורס: 1150 ₪ לא לחברי העמותה, לחברי העמותה לפיזיותרפיה 1000 ש"ח  

מיקום הקורס : בית הספר לפיזיותרפיה, אסף הרופא

להרשמה: 03-5463029

מומלץ לקרוא :

חמישה עקרונות יסוד

פציעות ספורט

אבחון

טיפול