קטעי וידאו

Sharp Persor's test

Spurling's test

MMT SCM

Adson test

Neurological examination

Upper Limb

PECTORALIS MAJOR, SUBCLAVIUS, SCALENUS

ברודצקי 43,

כניסה א', קומה 5

תל אביב, רמת אביב

Tel: 03-5463029

alexsapir@gmail.com

  • White Facebook Icon

© 2017 by Alex Sapir