top of page

טיפול

מטרת הטיפול - יצירת תנאים אופטימליים לריפוי טבעי
  - סוגי טיפולים
  - ביקור ראשון
  - כמה טיפולים נדרשים
  - משך המפגש

סוגי טיפולים

סוג הטיפול נקבע על פי תוצאות האבחון שנערך קודם. 

מטרת הטיפול היא ליצור תנאים שבהם הגוף בעצמו מטפל באזורי הדיספונקציה.

כדי לבצע את זה נדרשים מספר סוגי השפעה 

- טיפול ידני/מנואלי

- טיפול דיקור

- טיפול הומאופתי

- תרגילים

- טיפול בעזרת מכשירים - השפעה על ידי חשמל, חום, שדה מגנטי, US, טייפינג וכו'

הדגש העיקרי ניתן לטיפול מנואלי/ידני כאשר על ידי השפעה ישירה על אזורים בעייתיים נעשה תיקון של מיקום, תנועתיות, טווח תנועה, גמישות וכו'.

סוגי טיפול אחרים נדרשים כדי לחזק את אפקט הטיפול המנואלי. כך תרגילים או טייפינג מאפשרים לשמור על המצב הקיים - כוח שרירים, גמישות, טווחי תנועה וכו'. 

טיפול בדיקור מייצר השפעה מקומית , למשל שחרור חומרים נוגדי כאב או שחרור שריר תפוס, מייצר קלט סנסורי לאזורי המוח ופותח חסימות שונות בגוף.

טיפול הומאופתי מאפשר ניקוז רעלים בגוף ומחזק את יכולת ההחלמה הטבעית של הגוף.

מגוון טיפולים סימפטומטיים להשפעה מקומית מקבלים משמעות במקרים אקוטיים ובמקרים שבהם נעשה נזק מקומי רציני.  

ביקור ראשון

 

ביקור ראשון - מפגש משמעותי ביותר, כאשר לאחר בדיקה ואבחון נקבעים תכנית טיפול, סוגי טיפול, פרוגנוזה ראשונית, משך וכמות הטיפולים הבאים.

באותו המפגש נעשה כבר טיפול ראשוני וניתן הסבר על המצב והתכנית הטיפול העתידית.

 

כמה טיפולים נדרשים

קיים קושי בהערכה מדוייקת של מספר טיפולים צפויים, אך מספר הטיפולים יהיה תלוי בחומרת הבעיה, וותק הבעיה, מצבו הכללי של הגוף, גיל המטופל וכו'. בדרך כלל מומלץ לקבוע 3-4 טיפולים פעם בשבוע. מספר זה של טיפולים נותן אפשרות לבצע השפעה מספיק משמעותית במטרה לקבל תגובה מהגוף ולתת לו זמן להגיב, כך שהמטופל כבר ירגיש שינוי ברמת הכאב ושיפור בתפקוד. 

לאחר טיפולים אלה מבוצעת הערכה נוספת כדי לקבוע את הצורך בהמשך טיפול ואם כן, תדירות וכמות טיפולים נוספים. 

- בכל מקרה אין התחיבות למספר טיפולים מינימלי.

- התשלום מתבצע בתום כל טיפול ולא מראש. 

- המטופל יכול להפסיק טיפול בכל רגע ולבטל את הטיפולים שנקבעו. 

מתי מפסיקים את הטיפול?

- כאשר המטופל השתפר ולא מתלונן יותר על בעיה שאיתה היגיע 

- כאשר לאחר 2-3 טיפולים אין התקדמות המצופה הן מצד המטפל והן מצד המטופל

- כאשר לאחר שיפור מסוים מגיעים למצב שאין יותר התקדמות במצב (פלטו).

- כמובן, שהמטופל יכול להפסיק את הטיפול בכל שלב לפי השיקולים שלו.

משך המפגש

בתחילת הטיפול נקבעות המטרות הטיפוליות לאותו המפגש והמטופל נמצא בטיפול עד שכל המטרות הושגו.

בדרך כלל שלושת רבעי שעה מספיק כדי לבצע את השינויים הנדרשים. לפעמים נדרש גם טיפול נוסף כדי לשמור על האפקט שהושג בזמן הטיפול. 

bottom of page