top of page
alex sapir.jpg
אלכס ספיר 
​פיזיותרפיסט מוסמך (1994)

"לטפל     באדם ולא במחלה..."

BPT, MaPT
מומחה לפיזיותרפיה אורתופדית.
מטפל ברפואה משולבת - אינטגרטיבית

מטרת האבחון - לחפש את מקור הבעיה

- קבלת משוב מגוף המטופל
 - כלים אבחונים
 - זיהוי 3 רמות של דיספונקציה
 - התייחסות לשלושה מרכיבים של    בריאות
 - מה ייחודי בבדיקת ספורטאים? 
מטרת הטיפול - ליצור תנאים אופטימליים לריפוי טבעי
  - סוגי טיפולים
  - ביקור ראשון
  - כמה טיפולים נדרשים
  - מידע נוסף 
bottom of page